Aarhus Universitet: Margrethe Møller Fonden

Fondens formål er at yde støtte til medicinsk forskning inden for områderne cellemembrantransport og membrantransportproteiner.

Støtte gives i henhold til ansøgning om dækning af udgifter ved deltagelse i videnskabelige møder eller korterevarende besøg ved udenlandske institutioner i forbindelse med videnskabelige projekter vedrørende cellulær membrantransport og membrantransportproteiner.

Nøgleord

  • Medicinsk forskning
  • Cellemembrantransport og membrantransportproteiner
  • Videnskabelige møder eller kortevarende besøg ved udenlandske institutioner
Fonden støtter også i et vist omfang initiativer til afholdelse af videnskabelige møder indenfor disse emner.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder