Aarhus Universitet: Helga Og Peter Kornings Fond

Fonden støtter kun ansøgninger fra ansøgere, som arbejder i Aarhus området og som er tilknyttet forskningsinstitutioner i Aarhus området. Den støtter projekter, som foregår i Aarhus området – på hospitaler og universitetet, uanset om ansøger bor i andre byer i Danmark. Bopæl i Aarhus området er ikke tilstrækkeligt, dersom projekterne foregår andetsteds i Danmark. Hvis projekterne finder sted i andre byer end Aarhus, f. eks. i udlandet, er det en forudsætning for bevilling, at ansøger er tilknyttet en forskningsinstitution eller -gruppe i Aarhus området.

Nøgleord

  • Medvirken i lægevidenskabeligt møde i udlandet
  • Lægevidenskabelige samarbejdsprojekter, faglig videreuddannelse, kurser, konferencer eller symposier
  • Lægevidenskabelig forskning, fortrinsvis vedrørende bevægeapparatet, cancer og hjertekredsløbssygdomme
Er der tvivl om, hvorvidt en omkostning knytter sig til det ansøgte formål, kan Fonden kontaktes for en afklaring. Henvendelse herom bedes ske på mail til [email protected].

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 25.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    15.11.2024
Se lignende søgemuligheder