Aarhus Universitet: Det Nationale Center for Fremmedsprog

Midler fra NCFF til projekter, der fremmer og løfter fremmedsprogsområdet.

Nøgleord

  • Fremme og løfte fremmedsprogsområdet
  • Løn, mødeudgifter og transport
  • Udbredelse- og udvikling
Danske uddannelsesinstitutioner og foreninger kan søge.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder