Aalborg Katedralskoles Fællesfond, Afd. 5

Tildeles efter ansøgning dimittender fra Aalborg Katedralskole til uddannelsesformål.
Fonden er oprettet i 2003 ved en sammenlægning af en række mindre fonde.
Legatet kan søges af årets dimittender og et par år herefter i de første studieår.

Nøgleord

  • Dimittender
  • Aalborg Katedralskole
  • Uddannelsesformål
Kan kun søges af dimittender fra Aalborg Katedralskole og kun i de første studieår.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder