Aabenraa Kommune: Landdistriktspuljen

I kan søges støtte til frivillige initiativer og projekter, som fremmer bæredygtig udvikling, samarbejde og attraktive lokalsamfund i Aabenraa Kommunes landdistrikter.

Nøgleord

 • Nye aktiviteter og faciliteter
 • Materialer og udstyr
 • Lokale processer og forprojekter
Hvem kan søge om støtte fra Udviklings- og materialepulje? Lokalråd, borgerforeninger og foreninger med et almennyttigt formål i Aabenraa Kommunes landdistrikter. Grupper af borgere og lignende, såfremt de indgår et samarbejde med foreninger og projektet har et almennyttigt formål, der gavner den brede del af lokalsamfundet i landdistriktet.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Samlet pulje er på ca. 600.000 kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  01.09.2024
Se lignende søgemuligheder