A.P. Møller Fonden: Socialt udsatte og frivillighed

Fonden støtter indsatser inden for det sociale område bredt og lægger vægt på, at indsatser støtter den enkelte borger gennem hjælp til selvhjælp. Der kan for eksempel søges om støtte til indsatser med fokus på den enkelte borgers livsmestring og/eller livskvalitet.

Nøgleord

  • Livsmestring, uddannelse og beskæftigelse
  • Bryde negativ social arv hos børn og unge
  • Forebyggende indsatser for borgere på kanten af udsathed
Mange gode projekter gror nedefra. Fondens udgangspunkt i forhold til projekter på det sociale område er, at de mennesker og organisationer, der til daglig arbejder med socialt udsatte borgere, er de bedste til at vurdere, hvor der er behov for en forstærket indsats, og hvilken indsats der er behov for.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder