A.P. Møller Fonden: Almennyttige formål

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden) er en erhvervsdrivende fond, som blev stiftet i 1953 af skibsreder A.P. Møller. Fonden blev etableret med det formål at sikre, at virksomheden A.P. Møller – Mærsk fremover også blev drevet i A.P. Møllers ånd samt at støtte en række områder, som havde særlig betydning for skibsrederen. Disse områder er:

Nøgleord

  • Danskheden i grænselandet
  • Fremme af dansk søfart og industri
  • Almennyttighed i øvrigt
Under øvrige almennyttige formål støtter Fonden et bredt felt af projekter, som omfatter både uddannelse, forskning, sociale formål, sport og fritid, bevaring af bygninger af kulturhistorisk værdi og en række øvrige kulturelle formål.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder