15. Juni Fonden: Naturprisen

Naturprisen gives til den eller de lodsejere, der gennem omfattende eller langvarige aktiviteter gør en helt særlig og ekstra indsats for dansk natur og biodiversitet på egne arealer, gerne i tæt samarbejde mellem flere parter (andre lodsejere, kommuner, Naturstyrelsen, interesseorganisationer eller andre).

Nøgleord

  • En særlig arealbaseret indsats omkring bevaring og udvikling af eksisterende natur
  • Etablering af bedre sammenhængende natur
  • Naturbeskyttelse, naturpleje og naturgenopretning
Fonden medvirker til at sikre og forbedre de danske landskabelige og naturmæssige værdier samt den danske flora og fauna. Derfor uddeler fonden hvert år to naturpriser, Naturprisen på 200.000 kr og Ildsjælprisen på 100.000 kr. Fonden ønsker herigennem at støtte personer eller grupper af personer, der gennem egne initiativer aktivt har gjort en særlig og ekstra indsats for naturen.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    200.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder